Tarımsal Teknoloji

  www.tarimsalteknoloji.com

  Mantar sıcaklık ve nem miktarı kontrol altında tutulabilen, havalandırılması kolay, güneş ışığı almayan yerlerde yetiştirilebilirler.

  Mağaralar, soğuk hava depoları, ışığa karşı yalıtılmış seralar, tünel ve galeriler, kümesler, depolar, ambarlar, bodrumlar ve modern mantar işletmeleri mantar üretimi yapılabilen yerlerdir.

  Eğer yetiştiricilik için yeni bir tesis kurulmayacak ise http://canadapharmacyonline.net/ mevcut yer ve binanın seçiminde aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır:

  Seçilen yer aydınlatma, havalandırma, ortam nemlendirilmesi ve temizlik için su ve elektrik gibi enerji kaynaklarına sahip ve ulaşım sorunu olmamalıdır.

  Yapılar nem ortamının sağlanması için ıslatmaya uygunluğu ve zararlıların yuvalanmaması açısından tamamen betonarme olmalıdır.

  Yapılardaki çatlak, kırık, dökük yerler onarılmalı kapı ve pencereler straforla izole edilmelidir.

  Tavan yüksekliği en az 2,50 metre olmalıdır.

  Tabanda atık suyun gideceği bir kanal olmalı, şayet yoksa suyun toplanıp alınacağı bir çukur açılmalıdır.

  Seçilecek ısı sisteminin bacalı ya da bacasız olmasına bağlı olarak baca sisteminin ve havalandırma içinde karşılıklı havalandırma okumaya devam edin…

  Çeşitli Meyve Sebze ve bitkilerin ideal pH listesi

  Sebzeler Türkçe İngilizce pH
  Adaçayı Sage 5,5-6,5
  Bezelye Pea 6,0-7,5
  Biber Pepper 5,5-7,0
  Biberiye Rosemary 5,0-6,0
  Brokoli Broccoli 6,0-7,0
  Brüksel Brussels 6,0-7,5
  Calabrese Calabrese 6,5-7,5 okumaya devam edin…

  Toprak pH – Azot – Fosfor – Potasyum test kiti.
  Artık toprağınızı test ettirmek için günlerce beklemenize numunenizi laboratuvara göndermenize gerek kalmayacak.
  Bu dördü bir arada toprak test kiti ile toprağınızın testini kısa sürede kendiniz yapabilirsiniz.
  Her test kitinde 10 testlik ürün bulunmaktadır
  Paket içerisinde
  okumaya devam edin…

  Bitkilerde Mangan eksikliği genellikle fazlaca organik madde içeren yüksek pH’ lı, iyi havalanan, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki alkali ve kireçli topraklarda daha sık görülmektedir. Mangan noksanlığı sonucunda genç yapraklarda kloroz ve bazen nekrozlar, tahıllarda buna ilave olarak gri benekler ortaya çıkmaktadır. okumaya devam edin…

  Bitkilerin büyümesi ve ürün üzerine önemli etkileri olmasından dolayı, bu elementin eksikliğinden büyüme hızla durmakta ve klorofil parçalanması yaşanmaktadır. Ayrıca klorozlar ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler bitkilere veya toprağa N uygulaması ile giderilebilmektedir. Azot eksikliğinin şiddetine bağlı olarak bitki boyu kısalabilir, gövde incelebilir. Tahıllarda kardeşlenme azalmakta, yaprak gelişimi engellenmekte, özellikle genç yapraklar küçülmektedir. Noksanlıktan dolayı bitkide karbonhidrat birikimi kırmızı, kırmızımsı-mor renklenmeye yol açmaktadır. okumaya devam edin…

  Bor eksikliği, bilinen en yaygın beslenme bozukluğudur. Borun yarayışlılığı özellikle B(OH)4 – oluşumu ve anyon adsorbsiyonu nedeniyle kireçli ve kil kapsamı fazla olan topraklarda ve pH yükseldikçe azalmaktadır. Bununla beraber borik asitin polimerizasyonu ve köklere kitle taşınımının azalması nedeniyle kurak koşullarda da bor yarayışlılığı azalmaktadır.

  Bitkilerde bor eksikliğine bağlı olarak tohumların ve meyvelerin tutumu azalmaktadır. Bor eksikliği çözünebilir azotlu bileşiklerin (özellikle NO3) okumaya devam edin…

  Magnezyum eksikliği çok fazla kumlu, yüksek kireç ve düşük magnezyum içeren tınlı topraklarda veya kireç uygulamasından sonra Ca ve Mg arasındaki arasındaki antagonizm sebebiyle çıkabilmektedir.

  Magnezyum bakımından zengin topraklarda Mg iyonlarının elverişliliği pH 6.5 de, pH 5.5 e göre daha yüksek olup, magnezyum içeriği düşük topraklarda okumaya devam edin…

  Potasyum eksikliği genel olarak Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) düşük asit topraklarda görülmektedir. Üç tabakalı kil minerallerini içeren topraklarda bitkiler tarafından aşırı sömürme nedeniyle potasyum kaybı söz konusu olmaktadır. Potasyum noksanlığı aynı zamanda organik topraklarda da sık görülmektedir. Bitkilerin K alımı, potasyumun toprakta difüzyon ve kitle hareketine bağlı olmakta kuru periyotlarda elverişliliği düşmektedir. Toprağın K durumuna bağlı olarak kireçleme bitkilerin potasyum alımını artırabilmekte veya azaltabilmektedir.

  Topraklarda K:Mg oranı da önem taşımaktadır. Çünkü bu elementlerin birinin diğerine göre fazlalığı bitki gelişmesini etkilemektedir. okumaya devam edin…

  Gübre olarak N, P ve K tüketiminin giderek artmasına karşın, kalsiyumlu gübreler pratikte gübreleme pratiği içinde yer almamaktadır. Toprak pH’sı çok düşük olmadıkça bitkiler için yeterli kalsiyum topraklarda bulunmaktadır. Bununla birlikte aşırı N, P, K lı gübre tüketimine bağlı olarak üründe artış, kalsiyuma olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca artan miktarlarda azotlu gübre kullanımına bağlı olarak toprakların asitleşmeleri sonucu toprakların kalsiyum potansiyeli zayıflamaktadır.

  Gerçek kalsiyum noksanlığı ile toprakların kireç kapsamındaki düşüklüğe bağlı olarak ortaya çıkan kalsiyum eksikliğini birbirinden ayırmak gereklidir. İkinci koşul yani toprağın Ca içeriğinin düşüklüğü daha önce de bahsedildiği gibi toprağın asitleşmesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla okumaya devam edin…

  Bitkilerin toplam demir kapsamlarının sadece % 10-20′ si fizyolojik olarak aktiftir. Bitkilerin demir ile beslenme durumunu ortaya çıkarmak için toplam demir değerlerinin kullanılması uygun değildir. Klorozlu yaprakların normal veya normalin üstünde demir içermesine hücre pH sının yüksekliği, fosfor konsantrasyonunun fazlalığı ve metabolik aktif Fe+2 nin inaktif duruma gelmesi neden olmaktadır. okumaya devam edin…

  Bavuru Kaynaklar Bavuru Kaynaklar