Gelişen tarımsal üretim metotları ile yapay zeka destekli sistemlerin tarımsal üretimin en önemli aşaması olan hasat döneminden önce tespit edilen hasarlı ve verimsiz ürünlerin ortamdan uzaklaştırılması için çalışmalar başlamıştır. 


Insight TRAC hedef odaklı makine öğrenmesi destekli görüntü işleme teknolojisi ile hasarlı ürünleri tespit ederek verilerin toplanmasını ve anlık olarak organik esaslı bir pelet yardımıyla ortamdan uzaklaştırılması esasına dayanmaktadır. 


Palet üzerinde konumlanmış sistem ,GPS destekli ,otonom hareketli , 360 derece pelet atabilen taret ile bu sisteme yön veren patentli orchardın izleme ve tespit sistemini içermektedir.

Bu işlemlerin yürütülmesi esnasında büyük önem taşıyan veri toplama ile gelecekte oluşacak her türlü soruna ışık tutmaktadır.