Drone

Drone İle Meyve Toplamak Mümkün Mü ?

İnsansız hava araçları icadı üzerinden bir asra yakın zaman geçse de son 10 yılda başta savunma sana...

Drone

İHA'ların Tarımsal İlaçlamada Kullanımı İçin Çalışmalar Başlatıldı

İnsansız hava araçları (İHA) ve "drone"lar, ruhsatlandırılması ve gereken izinlerin alınması şartıyl...