İnsanoğlu var olduğu ilk dönemlerden itibaren sürekli tekrar eden unsurlardan uzaklaşmayı istemiştir. Bu tekrar eden rutinliklerin uzun vadede en çok olduğu alanlardan olan TARIM ve gelecekteki en büyük yardımcısı YAPAY ZEKA;

Tarımsal üretimin ilk başladığı çağlardan itibaren insanoğlu üretmek için sürekli uğraş vermiştir. Hali hazırda 20. Yüzyıl başlarında artan sanayi devrimi tarım sektörünü etkisi altına almayı başarmıştır.
Geçtiğimiz yüzyılın sonlarında makinelerin yerini büyük teknoloji şirketlerinin alması ile artık teknolojik gelişimlerin kullanılması gereken bir alan olarak tarım ve paydaşları da unutulmamıştır.
Tarımda üretilen bilginin toplanması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır.
Bu toplanan veri uzun vadede insan başta olmak üzere diğer teknolojiler kullanılarak yapılması mümkün gözükmemektedir.
İşte bu anda tanım olarak yapay zekâ (AI), görevleri yerine getirmek için insan zekâsını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir.

Bir sonraki kuşağa tarımın değerlerini anlatabilmek adına kendi oyun dünyalarından bir kesit bulacak şekilde anlatmaktan geçiyor.

#teknoloji#teknoloji#yapayzeka#tarım