Tarımsal Teknoloji programında bu hafta özetle; Tarımsal üretimde verimliliğin artmasında başta mekanizasyon olmak üzere son 10 yıldır çeşitli alanlarda desteklemeler yapıldı. Tarımsal üretimin uzun vadede sürdürülebilir ve izlenebilir bir faaliyet içermesi gerekiyor. Bu aşamada birlikler başta olmak üzere destekleme politikasına ürün deseninden başlayarak Teknolojinin destekleme programlarına dahil edilmesi gerekmektedir. Hali hazırda dünya lideri olduğumuz (Fındık, Kiraz, İncir, Kayısı vb. gibi ) ürünlerden başlayarak liderliğimizi teknoloji ile destekleyerek ilgili alanlarda sadece üretim olarak değil sürdürülebilir ve izlenebilir bir tarımsal üretim yapmış oluruz.