Tarımsal üretim her aşaması zorlukları içinde bulunduran bir üretim şeklidir. Bu üretim şekli yıllardır dönüşüm gösterse de değişmeyen bir gerçek hasat döneminde ürünün verimli bir şekilde toplanarak en az kayıpla sofraya ulaştırmasından geçmektedir. 

Son yıllarda başta meyve üretim alanları olmak üzere her alanda teknolojik çözümler ile olgunlaşan meyvelerin tespiti yapılabilmekte ve tespit edilen veriler oluşturulan algoritmalar ile üreticiye hasat zamanını haber verebilmektedir. 

Bundan yola çıkarak Tevel Aerobotics firması insansız hava aracı tabanında çalışan özel tasarım DRONE kullanarak yapay zeka destekli bir sistem ile insanın hareketlerini taklit ederek kusursuz bir hasat işlemi gerçekleştirmeyi başardı. 

Bu başarı son olarak Kubota Corporation tarafından 20 milyon dolarlık bir yatırım ile desteklendi. 

Her yıl dünya çapında 70 milyon hektarlık bir alanda 800 milyon tonun üzerinde meyve üretiliyor ve bu da yıllık piyasa değeri 1 trilyon dolar. Çiftçiler meyve toplamak için yılda 100 milyar dolar harcıyor ve meyvelerini toplamak için kısa bir süre için 10 milyondan fazla geçici işçiyi işe alıyor.

Bu mevsimlik işçileri bulmak, işe almak, eğitmek, istihdam etmek ve geçici barınma sağlamak daha zor ve daha zordur. Toplama sezonu boyunca saha çalışanları tedarik etmek ve işletmek, sezon için yatırımlarını ve karlılıklarını ve ayrıca tüm meyvelerini kısa ve rekabetçi bir zaman aralığında toplama yeteneklerini riske atan önemli bir kısıtlamadır.

Ayrıca pandemi sırasında sınırları aşma ve uluslararası seyahatlerdeki karmaşıklık nedeniyle, Covid-19 krizi, göçmen işçilerin mevcudiyetini sınırlayarak işgücü sıkıntısını daha da alevlendirdi ve meyve üretimindeki riski artırdı. Bu nedenle, Tevel'in çözümü, mevcut ve güvenilir bir tedarik zinciri sağlayarak küresel gıda güvenliğini artırır.