Covid-19 sonrası ekonomi ve iş dünyası webinarı Yeni Tarım oturumunda İrfan Donat, Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu ve Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce'yi konuk etti. “Tarım izlenebilir ve sürdürülebilir olmalı!” Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, Bloomberg HT’nin 28 Mayıs’ta YouTube’da düzenlediği “Covid 19 Sonrası Ekonomi ve İş Dünyası Nasıl Şekillenecek?” adlı webinara katıldı. Emrah İnce, dijital konferansın “Yeni Tarım” başlıklı oturumunda, tarımda arzu edilen hedeflere ulaşılabilmesi ve ihracat olanaklarının artması için atılması gereken adımları anlattı. Bloomberg HT'nin düzenlediği ve alanında uzman isimleri bir araya getiren dijital konferansta, Covid-19 sonrası ekonomi ve iş dünyasının nasıl şekilleneceği ele alındı. Çeşitli başlıklar altında gerçekleştirilen konferansta, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 krizi sonrası küresel ve yerel ekonomik görünüm, alanında önde gelen isimlerle değerlendirildi. Konferansın “Yeni Tarım” oturumunda İrfan Donat, Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu ile Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce'yi konuk etti. Covid-19 pandemisinin tarımın staretjik öneminin daha iyi anlaşılmasına vesile olduğunu söyleyen Emrah İnce, tarımsal üretimin doğası gereği planlama ve risk yönetiminin çok doğru yapılmasını gerektiren bir alan olduğunu belirtti. Emrah İnce, Covid-19’un neden olduğu üretim zorluklarının yanı sıra Mayıs ayında yaşanan aşırı iklim dalgalanmalarının da tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. İnce, pandemi nedeniyle çok yıllık bitkilerde oluşabilecek hasat probleminin ise alınan önlemler sayesinde giderildiğini söyledi. Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla tarımsal ürün ihracatında önemli bir avantaja sahip olmasına rağmen, bunun ihracat hedeflerine ulaşabilmek için tek başına yeterli olmadığını belirten İnce, özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik kavramlarının daha da öne çıktığını söyledi. Tüketici davranışlarının son yıllarda büyük bir evrime uğradığını ve tüketicinin artık satın alacağı gıdanın kaynağını ve nasıl üretildiğini bilmek istediğini söyleyen Emrah İnce, tarımsal ürün ihracatında rekabetçi olabilmek için “izlenebilir” ve “sürdürülebilir” olmanın artık bir gereklilik olduğuna dikkat çekti. Emrah İnce ayrıca tarımda gelişen teknolojilere adapte olabilmek için genç kuşakların tarıma özendirilmesi gerektiğini, tarımda bir girişimci ekosisteminin yaratılmasının ve tarımsal Ar-Ge’nin payının yükseltilmesinin de bir zorunluluk olduğunu belirtti.